Znaczenie rzeczywistości wirtualnej

wtorek 11.06.2013

Sekcja Etyki i Historii Filozofii WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sekcja Technik Informacyjnych i Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne wspólnie zapraszają na II EDYCJĘ KONFERENCJI WARTOŚĆ WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM: ZNACZENIE RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ, która odbędzie się w piątek 14 czerwca 2013 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w auli Schumana w Auditorium Maximum na terenie kampusu im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Wspólna debata o godz. 14 pod hasłem „Jak zarządzać wirtualnością? O podziale kompetencji w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce – nasze wspólne propozycje” zakłada dyskusję audytorium z gronem przybyłych gości, omówienie niedokończonych wątków prelekcji, wspólną diagnozę problemów Społeczeństwa Informacyjnego oraz próbę odpowiedzi na główne pytanie debaty.

Program konferencji oraz dalsze informacje znajdują się w doączonych plikach: Zaproszenie oraz Plakat.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw