Computer Algebra Systems in Teaching and Research

czwartek 21.03.2013

W dniach od 22 do 25 września 2013 r. odbędzie się w Siedlcach siódma międzynarodowa konferencja Computer Algebra Systems in Teaching and Research CASTR’2013 poświęcona zagadnieniom związanym z zastosowaniem algebry komputerowej do problemów teorii równań różniczkowych, astronomii, stabilności i sterowania ruchu, budownictwa, ekonomii i finansów oraz dydaktyki.

Rejestracja uczestników dokonywana jest  na stronie http://castr.mazovia.edu.pl  Artykuły w języku angielskim powinny być przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w pliku sample.zip.


ORGANIZATORZY:

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (Siedlce)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Siedlce)

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw