Międzynarodowy maraton programistyczny

poniedziałek 4.03.2013

Już wkrótce rozpocznie się piąta edycja ekstremalnego konkursu programistycznego- Deadline24, który od tego roku będzie miał zasięg międzynarodowy. Konkurs, organizowany przez firmę Future Processing, skierowany jest do pasjonatów informatyki, wyróżniających się kreatywnością i nieszablonowym myśleniem, a także chcących sprawdzić się w ekstremalnych warunkach.

Konkurs Deadline24 przebiega dwuetapowo. Rozpoczną go eliminacje, które odbędą się 24 marca za pośrednictwem strony internetowej, a drużyny w nich uczestniczące otrzymają zestawy zadań wraz z danymi wejściowymi, których celem bę­dzie wygenerowanie (w dowolny sposób) odpowiedzi i przesłanie ich w wyznaczonym czasie na serwer sprawdzający.

Dwadzieścia najlepszych drużyn przejdzie do kolejnego etapu – 24 godzinnego finału, który odbędzie się 19-20 kwietnia w zabytkowej kopalni Guido. Uczestnicy będą musieli zmagać się nie tylko z algorytmicznymi zawiłościami, ale także z czasem i własnym zmęczeniem, a to wszystko na głębokości 320 metrów pod ziemią, w niezwykłej industrialnej scenerii.

Na zwycięzców, jak co roku, czekają nagrody:

I miejsce – Apple iPad mini,

II miejsce – Google Nexus,

III miejsce – Amazon Kindle.

W konkursie udział wezmą wszystkie drużyny, które do 21 marca włącznie zarejestrują się na stronie www.deadline24.pl, gdzie również można znaleźć więcej szczegółów dotyczących tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw