Systemy Czasu Rzeczywistego

poniedziałek 28.01.2013

 W dniach 18-20 września 2013 roku w Szczecinie odbędzie się Jubileuszowa XX edycja konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego organizowanej przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczone są na stronie www.scr.org.pl oraz w ulotce informacyjnej.

W tym samym czasie i miejscu odbędą się również dwie inne konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: VIII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków oraz XV edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania. Uczestnictwo w SCR 2013 będzie upoważniało do uczestnictwa także w wydarzeniach dwóch wyżej wymienionych konferencji (bez dodatkowych opłat).

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw