Stypendia Swedish Institute

piątek 14.12.2012

STYPENDIA na studia i pobyty badawcze w Szwecji – Program VISBY

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej The Swedish Institute na rok akademicki 2013/2014 dla zdolnych doktorantów oraz naukowców z Polski.

Oferta obejmuje m.in.:
– stypendia dla doktorantów – do 12 miesięcy;
– stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców – 6, 9 lub 12 miesięcy;
– stypendia na pobyty badawcze dla doświadczonych naukowców – do 6 miesięcy.

W ramach programu VISBY uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości 15.000 koron miesięcznie dla doktorantów i 18.000 koron miesięcznie dla naukowców oraz ubezpieczenie.

Szczegółowe informacje o stypendiach, terminach oraz warunkach uczestnictwa dostępne są pod adresem:
www.studyinsweden.se.

Termin składania aplikacji online upływa z dniem 31 stycznia 2013.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw