Stypendia DAAD

sobota 1.12.2012

Biuro Współpracy Międzynarodowej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) przypomina o wciąż dostępnej ofercie stypendialnej na rok akademicki 2013/2014, obejmującej m.in.:

– Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego – termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2012;

– Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich – termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2013 / 3 czerwca 2013.

Szczegółowe informacje o stypendiach i warunkach uczestnictwa dostępne są w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie, na stronie internetowej: www.daad.pl.

Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
Telefon: 22/6174847, 6161308
E-mail: daad@daad.pl

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw