Seminarium Wymiany Doświadczeń

piątek 16.11.2012

We wtorek 20 listopada w godzinach od 16.30 do 21.00 odbędzie się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w sali nr 213 Seminarium Wymiany Doświadczeń (w obszarze przemysłu).

Spotkanie umożliwiające promocję własnych osiągnięć naukowo-badawczych w gronie przedstawicieli firm będzie poprowadzone w formie moderowanej dyskusji panelowej z udziałem ekspertów zajmujących się:

systemem do rozpoznawania i zmiany mowy na tekst (UNIKKON INTEGRAL),

budownictwem infrastrukturalnym i drogowym (MOSTOSTAL WARSZAWA),

produkcją fotonowych detektor w podczerwieni (VIGO SYSTEM),

podejmowaniem działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami
badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz transferu technologii (IZTECH),

tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektroniki, teleinformatyki oraz technologii informatycznych wspierających bezpieczeństwo ludzi i?infrastruktury (BUMAR ELEKTRONIKA),

którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wnioskami i obserwacjami ze współpracy ze światem nauki i pomogą odnaleźć odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, takich jak:

Co zrobić z badaniami?

Kiedy można zacząć myśleć o ich komercjalizacji?

Jak powinna przebiegać współpraca z biznesem?

Jak przełożyć wyniki na realne zyski?

Ile czasu potrzeba, aby pojawiły się korzyści finansowe?

Spotkanie odbywa się w ramach projektu ,,B+R=przyszłość”.

Dla uczestników przygotowano imienne certyfikaty potwierdzające udział w dyskusji.

Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatorów: badaniairozwoj.eu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw