Plagiaty, ściąganie…

poniedziałek 5.11.2012

Drodzy Studenci,

Przypominam, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

§ 14
1. Do podstawowych obowiązków studenta należy:
4) uzyskiwanie zaliczeń w sposób etyczny oraz przygotowywanie wszelkich prac z poszanowaniem praw autorskich;

Dlatego wszelkie zachowanie nietyczne, takie jak:
1. plagiaty projektów zaliczeniowych,
2. ściąganie z wykorzystaniem telefonu komórkowego, tabletu, komputera
3. lub podobne drastyczne naruszenie norm etycznych w trakcie zaliczenia/egzaminu z przedmiotu,
będą skutkowały niezaliczeniem przedmiotu bez możliwości przystąpienia do zaliczenia/egzaminu poprawkowego, a mogą również skutkować skreśleniem z listy studentów.

W miejsce takich, nielicznych, prób zaliczenia zapraszamy do częstszego korzystania z konsultacji pracowników Wydziału.

Pozdrawiam,
Paweł Jankowski
Prodziekan ds. dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw