Seminarium Katedry Zastosowań Informatyki

wtorek 30.10.2012

Katedra Zastosowań Informatyki serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się w poniedziałek 5 listopada od godz. 10.00 w sali 3/18.

W niniejszym seminarium podjęta jest tematyka interpolacji krzywej w n wymiarowej przestrzeni euklidesowej na podstawie tzw. danych zredukowanych. W porównaniu do klasycznej interpolacji, dane zredukowane tworzą wyłącznie zadane punkty bez określenia opowiadających im węzłów interpolacyjnych. W kroku wstępnym zachodzi potrzeba właściwego odgadnięcia wspomnianych tu nieznanych węzłów. W seminarium omówione są różne metody ich odgadywania oraz dokonana jest analiza prędkości zbieżności interpolanta do nieznanej krzywej i jej długości (na danych gęstych). Osiągnięte wyniki asymptotyczne pokrywają się z wynikami uzyskanymi dla interpolacji w oparciu o dane niezredukowane, gdzie zakłada się znajomość węzłów interpolacyjnych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw