Teraz Polska Promocja

poniedziałek 15.10.2012

Informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania prac magisterskich do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Prace można zgłaszać do 26. października br.

Na Laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne – o łącznej wartości ok. 50.000 zł., nagrody rzeczowe, a także praktyki i staże.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, przy współpracy z fundatorami nagród głównych: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Polską Organizacją Turystyczną, po raz szósty już organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską. Tematyką jest szeroko rozumiana promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody główne o łącznej wartości 15.000 zł oraz nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministra Kultury. Dla tych, którzy bardziej cenią doświadczenie, do wygrania także staże w renomowanych firmach i instytucjach. Ponadto, fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w czwartym tomie e-booka „Teraz Polska Promocja”.

W bieżącą edycję konkursu „Teraz Polska Promocja” włączył się Instytut Adama Mickiewicza, który postanowił przyznać nagrodę w dziedzinie promocji kultury polskiej za granicą.

W tym roku patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki oraz Instytut Adama Mickiewicza. Minister Kultury. W gronie licznych Partnerów znajdują się prestiżowe uczelnie: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW, INE PAN a także firmy PGNiG, Europol GAZ, Deutsche Bank, NASK, SKOK oraz WARTA. Patronami medialnymi są: TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, PAP Nauka w Polsce, PRoto.pl oraz media studenckie: Radio KAMPUS oraz KONTRA – niezależne media studentów UAM.

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
• Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;

• Pracę magisterską na płycie CD/DVD (2szt.);

• Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych;

• Kopię promotorskiej recenzji pracy.

Zgłoszenia można przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście, w terminie do dnia 26 października 2012 r. na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego1, 00-033 Warszawa.

Więcej informacji:  http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja.

Regulamin konkursu: http://www.terazpolska.pl/pl/Regulamin-konkursu-Teraz-Polska-Promocja.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.terazpolska.pl/pl/Karta-zgloszeniowa.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw