Seminarium „Sylwetka maturzysty jako kandydata na studia informatyczne”

piątek 5.10.2012

W dniu 8.10 o godz. 14:00 (bez kwadransa) w Sali 1/83 odbędzie się seminarium Katedry Zastosowań Matematyki. Referat pt. „Sylwetka maturzysty jako kandydata na studia informatyczne” wygłosi dr Piotr Wrzeciono z Katedry Informatyki WZIM

STRESZCZENIE

W związku z różnymi reformami w szkolnictwie średnim, zmienił się znacząco program nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowania do matury. Dodatkowo wprowadzono testy jako podstawowy system sprawdzania wiedzy i umiejętności. Najważniejszą konsekwencją wspomnianych reform, jest zmiana sposobu prowadzenia zajęć, gdyż głównym celem nauczania stało się przygotowanie ucznia do testowego egzaminu maturalnego. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane obecne programy nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, technikum, liceum zawodowe oraz tzw. międzynarodowa matura). Omówione zostaną również różnego rodzaju problemy związane z nauczaniem w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw