Inauguracja Roku Akademickiego

poniedziałek 24.09.2012

Dziekan i Rada Wydziału

Zastosowań Informatyki i Matematyki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zapraszają na

Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013,

która odbędzie się w dniu

3 października 2012 r. o godz. 9:00

w Auli Kryształowej,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166.Program uroczystości:

 

Hymn państwowy

Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału

dr hab. Arkadiusza Orłowskiego, prof. nadzw. SGGW

Ślubowanie nowo przyjętych studentów

Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

Wręczenie nagród JM Rektora

Wystąpienie przedstawiciela młodzieży akademickiej

Wykład inauguracyjny:

Prof. dr hab. Bogdan Galwas

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW

„Cywilizacja informacyjna – jak do tego doszło”

Gaudeamus


 

 

 

 

 

 

Obecność studentów I roku – obowiązkowa

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw