Seminarium „Wielomiany skojarzone z grafem”

niedziela 20.05.2012

biomed_1

W imieniu Kierownika Katedry Zastosowań Matematyki, Prof. Aleksandra Strasburgera, zapraszam na Seminarium Katedry Zastosowań Matematyki SGGW. Termin i miejsce najbliższego spotkania: Poniedziałek, 28 maja 2012 r., godz. 14:00, sala 3/83 w budynku 34. Autor i tytuł referatu: Mgr Jan Krupa (SGGW), „Wielomiany skojarzone z grafem (Matching polynomials for graphs)”

Streszczenie referatu: Wielomiany ortogonalne Hermite’a mają związek z pewnymi obiektami kombinatorycznymi. W trakcie referatu zdefiniowane zostaną wielomiany skojarzone z grafami (matching polynomials for graphs) oraz pokazany będzie ich związek z wielomianami Hermite’a. Związek ten zostanie użyty do obliczenia całek z iloczynu wielomianów Hermite’a; w szczególności, otrzymana będzie ich ortogonalność.

Literatura: G. E. Andrews, R. Askey, and R. Roy, Special Functions, Encyclopedia of mathematics and its applications, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw