Ogłoszenia o konkursach

piątek 16.12.2011

biomed_1

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko:
1. Assistant Professor in Technical Computer Sciences wersja ENG .pdf

2. adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie nauk technicznych wersja PL .pdf lub wersja ENG .pdf

3. adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie nauk technicznych lub nauk rolnicznych, specjalność: informatyka w naukach rolnicznych wersja PL .pdf lub wersja ENG .pdf

4. profesora w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie informatyka wersja PL .pdf lub wersja ENG .pdf

5. adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie nauki ekonomiczne w zakresie technologii informacyjnych wersja PL .pdf lub wersja ENG .pdf

6. asystenta naukowo-dydaktycznego w zakresie matematyki finansowej wersja PL .pdf lub wersja ENG .pdf

7. adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie fizyki wersja PL .pdf lub wersja ENG .pdf

Protokoły po zakończeniu konkursów:

1. Protokół po zakończeniu konkursu na asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Informatyki wersja PL .pdf

2. Protokół po zakończeniu konkursu na asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Informatyki wersja PL .pdf

3. Protokół po zakończeniu konkursu na asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki wersja PL .pdf

4. Protokół po zakończeniu konkursu na asystenta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie informatyki i ekonometrii wersja PL .pdf oraz wersja ENG .pdf

5. Protokół po zakończeniu konkursu na stanowisko wykładowcy w zakresie ekonometrii i badań operacyjnych wersja PL .doc

6. Protokół po zakończeniu konkursu na asystenta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie fizyki wersja PL .pdf oraz wersja ENG .pdf

7. Protokół po zakończeniu konkursu na adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie nauki ekonomiczne wersja PL .pdf oraz wersja ENG .pdf

8. Protokół po zakończeniu konkursu na adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie nauk technicznych wersja .pdf

9. Protokół po zakończeniu konkursu na adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie nauk technicznych wersja .pdf oraz wersja ENG .pdf

10. Protokół po zakończeniu konkursu na adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie fizyki wersja PL .doc oraz wersja ENG .doc

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw